5 days ago

Publikacja – warsztaty z autoprezentacji

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013https://niefinansistow.wordpress.co read more...

5 days ago

Zawiadomienie – szkolenia ze słowackiego

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINread more...

7 days ago

Anons informacyjny – warsztaty z transportu

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://szkoleniaprzywodztwo.wordpress read more...

1 week ago

Ołoszenie – kursy z panowania nad stresem

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

2 weeks ago

Anons informacyjny – szkolenia z szybkiego pisania

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim https:// read more...

2 weeks ago

Zaproszenie – szkolenia i symulacje

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

2 weeks ago

Anons informacyjny – szkolenia z agrotrystyki

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckaread more...